Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

mentispenetralia
mentispenetralia
7956 e218 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutofmyhead outofmyhead
mentispenetralia
2536 61fe
Reposted fromnazarena nazarena viastrzepy strzepy
mentispenetralia
5878 1a37
Reposted from4777727772 4777727772
8257 a7ce
Reposted frompheebs pheebs viaprincess-carolyn princess-carolyn
mentispenetralia
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
mentispenetralia
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viaoutofmyhead outofmyhead
mentispenetralia
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
4284 097d 500

therunnersam:

Apparently this guy was at his mother in law’s house and they were all going through photo albums and he sees he photobombed his wife 11 years before they even met. I fucking love this.

Reposted fromSkydelan Skydelan viaoutofmyhead outofmyhead
mentispenetralia
mentispenetralia
Reposted fromFlau Flau viaoutofmyhead outofmyhead
mentispenetralia
0960 1a95 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viaoutofmyhead outofmyhead
mentispenetralia
Szukam jutra, ale wczoraj znowu dręczy w snach
— Taconafide
mentispenetralia
9939 e195 500
Reposted fromtfu tfu viablackheartgirl blackheartgirl
mentispenetralia
1288 78a2 500
Reposted frompiehus piehus viaoutofmyhead outofmyhead
mentispenetralia
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann
Reposted fromraita raita viaoutofmyhead outofmyhead
mentispenetralia
8690 0a78
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
mentispenetralia
LSD Blotter Art
Reposted fromgregoa gregoa viastrzepy strzepy
2509 e11b
Reposted frombrumous brumous viastrzepy strzepy
mentispenetralia
Bolało mnie, że o mnie zapomniała. Ale jeszcze bardziej bolało mnie to, że sprawiłem, że chciała o mnie zapomnieć. Zostawiłem ją na rozstaju dróg. Zupełnie zagubioną i ubrudzoną resztkami złudzeń, w które tak wierzyła. Wierzyła we mnie. A ja zdaje się byłem wtedy zbyt nierozsądny, żeby być dla niej kimś więcej niż iluzją. Z czasem zrozumiałem, że całą sytuację zinterpretowała tak, jakbym wbił jej nóż w serce i przekręcił. To dlatego z jej ust zamiast słodkiego śmiechu wylała się jak krew cała fala gorzkich słów. Wtedy nie rozumiałem. Dzisiaj wiem wszystko. Powinienem wziąć ją za rękę i przeprowadzić przez to co było dla niej niezrozumiałe. Powinienem być obok w te noce, kiedy płakała wewnątrz siebie z bezradności. Bo ona taka była, że nie potrafiła płakać łzami. Płakała w sercu. Powinienem być wtedy, chociażby po to żeby pogłaskać jej włosy. Ucałować czoło. Ale byłem tchórzem. Teraz muszę patrzeć jak ktoś inny obmywa jej rany i koi zmysły. Tworzy jej historię. A ona - ona mnie już nie chce. Nie chce nawet w swoich wspomnieniach. I to boli. Tak, że w duszy gasną wszystkie gwiazdy. Przecież wiem, że straciłem niebo.
— Aleksandra Steć
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl