Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

mentispenetralia
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— Aleksandra Tyl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
mentispenetralia
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway vianieobecnosc nieobecnosc
mentispenetralia
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz vianieobecnosc nieobecnosc
mentispenetralia
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
Reposted fromenchantement enchantement via12czerwca 12czerwca
mentispenetralia
mentispenetralia
3980 2c68
Reposted fromsoftboi softboi viablackheartgirl blackheartgirl

May 14 2019

mentispenetralia
7337 bb0c 500
0591 54c9 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialottibluebell lottibluebell
mentispenetralia
mentispenetralia
mentispenetralia
6898 433f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianowaczi nowaczi
mentispenetralia
mentispenetralia
5892 0735
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaslodziak slodziak
mentispenetralia
7982 e535 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaslodziak slodziak
mentispenetralia
9428 4022 500
Reposted fromgrobson grobson viaslodziak slodziak
mentispenetralia
1120 60d6
Reposted frompunisher punisher viaslodziak slodziak
mentispenetralia
1326 d1ef 500
Reposted frommakle makle viaslodziak slodziak
mentispenetralia
6776 d584 500
Reposted fromoll oll viaslodziak slodziak
mentispenetralia
7311 abb9 500
Reposted fromMadristas Madristas viayveee yveee
mentispenetralia
8389 d496 500
Reposted byRedHeadCathkwasmiloszki-adicrc999sucznikrobintsrocknrollaczeresniaOhSnapzupkazproszkusiostratheoristplorelhbiesyfiodoracelmaifrumosjanuschytrusnicciekawegojezuzupacebulowaNayuczinokoskiSaper300mole-w-filizancepanpancernymrpafOnimaruBadziewgreywolfsiostrzycaverdantforcek42princess-carolynkatastrofoOhSnapantamarielshowmetherainbowslovaslovaPaseroVirusinthemiddleofnowheretimetobeginwhiteshadeofblackPstryklikecrazycrazycrazysatyrlanetamarkamandziaratobecontinuedjaphy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl